Jest to skuteczny proces rozwoju osobistego i organizacyjnego, którego istotą jest ZMIANA w obszarze i zakresie określonym przez klienta.

 

JAK SIĘ PRACUJE W COACHINGU?

Proces coachingowy ma określoną strukturę.
Rozpoczyna się od ustalenia głównego celu procesu do którego ma doprowadzić realizacja celów na poszczególne sesje. Po każdej sesji klient realizuje zadanie międzysesyjne, które zbliża go do osiągnięcia końcowego rezultatu.
Pożądane przez klienta zmiany zachodzą między sesjami, a zadanie międzysesyjne zapewnia ciągłość procesu zmiany. 

 

NAD CZYM MOŻNA PRACOWAĆ W COACHINGU?

Nad każdym obszarem, w którym klient chce wprowadzić zmianę, wyznaczyć i zrealizować celeWarunkiem koniecznym do prowadzenia skutecznego coachingu jest potrzeba zmiany.  

KLIENT MUSI CHCIEĆ zmiany, w przeciwnym razie coaching nie ma sensu.

 

CO DAJE COACHING?

  • Pozwala klientowi bardzo precyzyjnie określić obszar i zakres zmiany
  • Spojrzeć na obszar zmiany z szerszej bądź innej perspektywy
  • Kreatywnie poszukiwać nowych, skutecznych rozwiązań – często takich, które umożliwią wprowadzenie zmiany, która wcześniej wydawała się klientowi niemożliwa do wdrożenia
  • Poprzez konsekwentne wprowadzanie małych zmian, które już są w zasięgu klienta, pozwala finalnie osiągać trudne cele.

 

CZYM PRACUJE COACH?

Coach przede wszystkim pracuje pytaniami oraz buduje z klientem relację wzajemnego zaufania i szacunku.
(Coach gwarantuje poufność. Kontrakt zawiera klauzulę poufności.)

Aby uporządkować sesję coach stosuje odpowiednie modele coachingowe. Każdy z nich kładzie nacisk na nieco inny element np. emocje, eksplorowanie zasobów, budowanie planu działań. W zależności od celu sesji coach dobiera i wykorzystuje optymalny model coachingowy.

Coach ma do dyspozycji szereg narzędzi coachinowych m.in.:
narzędzia uruchamiające kreatywność, typowo analityczne, do pracy z emocjami, do pracy w obszarze relacji, narzędzia wspierające budowanie planu działań.

Coaching jest procesem bardzo spersonalizowanym. Sposób pracy, wykorzystywane narzędzia, rodzaje interwencji, zadania są indywidualnie dopasowywane do klienta i jego potrzeb.

 

CO W PROCESIE ROBI COACH?

Wspiera klienta w stawianiu precyzyjnych, rozwojowych celów.
Poprzez odpowiednie pytania, interwencje, narzędzia, stawianie wyzwań pomaga klientowi w samodzielnym znalezieniu najlepszych sposobów osiągnięcia celów i zrealizowaniu przez klienta opracowanego scenariusza działań.

 

ZA CO ODPOWIADA COACH?

Coach odpowiada za prawidłowy przebieg procesu, za strukturę i moderowanie sesji, tak aby klient jak najskuteczniej pracował nad precyzyjnym określeniem obszaru i zakresu zmiany, kreatywnym poszukiwaniem optymalnych rozwiązań oraz poprzez odpowiednie narzędzia i zadania wspiera klienta na kolejnych etapach wdrażania zmiany. Coach monitoruje postępy w procesie.

 

CZY COACHING TO TERAPIA?

Coaching to NIE TERAPIA. W coachingu pracę zaczynamy od obecnej sytuacji i kierujemy uwagę na przyszłość. Klient ustala cele i wprowadza zmiany, żeby je osiągać. W terapii pracuje się na doświadczeniach z przeszłości, tak aby poprawić dzisiejszą sytuację.

Close Menu